Auteur: casper

Noodoplossing Gemerts Nieuwsblad en MP

Het Gemerts Nieuwsblad is dringend op zoek naar een bezorger voor De Mortel. Op dit moment krijgt niet het hele dorp de krant (en de Mortelse Post). Daarom heeft De Sprank gevraagd om een stapeltje kranten neer te leggen in de MFA. In de entree en bij het tijdschriftenrek is overdag tussen 7.30 uur tot 16.00 uur en ’s avonds van 19.30 uur tot 22.00 uur een krantje te pakken. Hopelijk duurt dit niet te lang en meldt zich snel iemand aan als bezorger.

Volgende Stuurgroepvergadering in november

De vergadering van de Stuurgroep in oktober gaat niet door, de eerstvolgende keer dat de dorpsraad bijeenkomt is nu gepland op 2 november.

Project voor collectieve zonnepanelen op Mortels dak

De initiatiefnemers van een zogeheten postcoderoosproject in  Elsendorp, dat gaat over het collectief opwekken van zonne-energie met financiële voordelen voor de deelnemers, hebben gemerkt dat er veel belangstelling is voor zo’n project en ze hebben nu een volgende locatie gevonden, in De Mortel. Op het dak van Fleuren VOF aan de Dr. de Quayweg 79 is ruimte voor 400 zonnepanelen en met de familie is overeenstemming over het project bereikt. Het is de bedoeling om daar minimaal 125.560 kWh per jaar op te wekken, wat staat voor een CO2-besparing van ongeveer 70.000 kg. Bewoners van bepaalde postcodegebieden kunnen aan dit project deelnemen, en uiteraard geldt dat ook voor postcode 5425. Er wordt een informatiebijeenkomst gehouden op maandag 12 oktober om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in De Sprank. Gelet op de corona-maatregelen wordt gevraagd om aanmelding met naam en telefoonnummer voor 12 oktober 12.00 uur (e-mailadres: info@energiecooperatienoordbrabant.nl).

Streep door buitenconcert

Helaas kan het buitenconcert van de fanfare in de pastorietuin vandaag (27-9) niet doorgaan vanwege het slechte weer.

De Mortel CleanUp Day

Gisteren was het World CleanUp Day. Dan wordt over heel de wereld aandacht besteed aan zwerfafval door het zoveel mogelijk op te ruimen. Dat inspireerde fanfare St. Lucia om hetzelfde te doen bij de papiercontainer. Hopelijk blijft het nu zo schoon!