Tag: plan zuid

Grondonderzoeken in gebied Plan Zuid

Aan het bestemmingsplan voor “Plan Zuid” wordt hard gewerkt. Dat plan moet het mogelijk maken om woon-werkkavels uit te geven rond de Leeuwerikweg, waarvan de opbrengst wordt benut om een kunstgrasveld op het sportpark aan te leggen. Voordat zo’n bestemmingsplan door de ambtelijke molens kan moet er onderzoek worden verricht naar de kwaliteit van de bodem, de waterdoorlatendheid en de archeologische waarde. Dat gebeurt deze dagen in het gebied. Gespecialiseerde medewerkers van het bedrijf Econsultancy uit Boxmeer voeren deze werkzaamheden uit.

Gemeente ziet Plan Zuid zitten

Voor Plan Zuid is deze week een belangrijke stap gezet. Het college van B&W en de gemeenteraad van Gemert-Bakel hebben het plan doorgelezen en zien het wel zitten. Een eerste positief besluit is inmiddels genomen. Dat betekent dat MVC weer wat dichter bij de aanleg van een kunstgrasveld is, en de Mortelse ondernemers dichter bij een nieuwe woon-werklocatie. Er moet nog wel heel wat gebeuren voordat de plannen werkelijkheid worden; om te beginnen worden de komende maanden de plannen tot op detail uitgewerkt, waarbij nog eens goed naar alle aspecten van het plan wordt gekeken. De bedoeling is dat in de tweede helft van 2013 het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht.

“Plan Zuid” aan gemeente aangeboden

Vanaf april van dit jaar is een projectgroep, onder aanvoering van Ondernemersbelang De Mortel, bezig geweest om een plan uit te werken voor een herontwikkeling van het gebied rond de Leeuwerikweg en Bakelseweg in De Mortel. Dat plan, “Plan Zuid”, behelst dat het hoofdveld van het voetbalveld een kwartslag gedraaid wordt en wordt vervangen door een kunstgrasveld. De vrijgekomen ruimte wordt benut om een geheel nieuwe woon-werklocatie te ontwikkelen op de hoek Leeuwerikweg-Bakelseweg, voor Mortelse ondernemers. Ook de bestaande bedrijven krijgen in het plan mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen.

(meer…)