Tag: woningbouw

Gemeente zet in op verkoop kavels De Vrije Erven

Al jaren zijn de bestemmingsplannen klaar voor de woningbouwlocaties aan de Bakelseweg en Bleek. Op de plek waar voorheen grote boerderijen stonden kunnen 10 Ruimte-voor-Ruimtekavels gebouwd worden. In alle vrijheid, met ruimte en groen om je heen. De crisis gooide roet in de verkoop, maar nu wil de gemeente deze bouwkavels graag gaan promoten. Op 21 december werd een informatiebord onthuld. Het gebied is genoemd De Vrije Erven en informatie is te vinden op devrijeerven.nl. Nu ook op naar de volgende woningbouwlocaties, Leijgraaf en Aan ’t Plein!

2016-12-21-verkoopbord

Wethouder Miranda de Ruiter en makelaar Paul van Helvoort bij het informatiebord.

Werkgroep kiest voor Van Schijndel als bouwer Aan ’t Plein

De werkgroep die zich bezighoudt met het woningbouwplan Aan ’t Plein, tussen het nieuwe dorpsplein en de Lochterweg, heeft na een zorgvuldige selectieprocedure besloten om met Beheermaatschappij Van Schijndel uit Gemert de volgende fase in te gaan. Van Schijndel toonde zich enthousiast over de opgave en een groot voordeel is dat zij zowel het bouwen, het financieren als het verhuren in eigen hand hebben. In de volgende fase wordt eerst gesproken met de gemeente over de grondverkoopovereenkomst; daar zit nog een financieel verschil dat eerst moet worden opgelost. Lukt dat, dan zal het plan gepresenteerd worden aan de belangstellenden en overige geïnteresseerde Mortelse mensen. Het doel is om in de zomer een goed plan te hebben, waar de Mortelse mensen warm voor lopen. Dan kan er in 2017 gebouwd gaan worden; dat is althans de bedoeling.

Pers rukt uit voor woningbouwplan Aan ’t Plein

Aankomende week zal De Mortel een paar keer in het nieuws zijn over de woningbouw aan het plein. De gemeente, de Stuurgroep en de Werkgroep die zich bezighoudt met dit plan vonden dit een mooi moment om de pers uit te nodigen en meer over het plan uit te leggen. Het college van B&W heeft namelijk afgelopen dinsdag kennis genomen van de resultaten van de bijeenkomsten met de belangstellenden en daar van harte mee ingestemd. En dus kwam wethouder De Ruiter op donderdag 24 september naar De Mortel om samen met Paul Siebers en Casper Kalb namens het dorp de verzamelde journalisten te woord te staan. In het persgesprek is er uitvoerig bij stilgestaan dat dit project een voorbeeld is van een plan dat door de eigen bevolking van het dorp wordt gedragen en ontwikkeld. De volgende stap is dat de werkgroep aan de slag kan met het zoeken naar een geïnteresseerde bouwende partij om het ook daadwerkelijk te realiseren.

Werkgroep Woningbouw Aan ’t Plein zet de lijnen uit

De werkgroep die zich bezighoudt met de nieuwe woningbouw Aan ’t Plein heeft in de afgelopen periode flink getekend en gerekend aan de plattegronden en situering van de huurappartementen. De belangstellenden hebben hier hun inbreng in gehad en er zijn wijzigingen doorgevoerd. Voordat er een bouwer voor het plan wordt gezocht, leek het de werkgroep wel handig om het gebouw alvast eens uit te zetten in het terrein, om te zien of er met het tekenen geen meetfouten zijn gemaakt. De contouren van het appartementengebouw en de bergingen zijn nu met lint aangegeven. Daar wordt het weer een stukje inzichtelijker van. Enthousiaste senioren die op deze plek willen wonen kunnen zich nog steeds melden via info@demortel.com. Overigens is het de bedoeling dat op termijn op het andere stuk van de groenstrook ook een gebouw wordt gerealiseerd. De contouren daarvan zijn nu nog niet bekend.

Woningbouw Aan ’t Plein weer een stapje dichterbij

Op woensdag 29 april vond de 2e bijeenkomst plaats voor de mensen, die geïnteresseerd zijn in een woning in het woningbouwplan Aan ’t Plein. De werkgroep had sinds de vorige bijeenkomst de wensen en mogelijkheden vertaald in een voorkeurssituering en een aantal plattegronden voor de huurappartementen. Een modelplattegrond werd tijdens de bijeenkomst zichtbaar gemaakt, zodat de aanwezigen beter een gevoel konden krijgen van hun mogelijk nieuwe woning. De indeling beviel hen en het leverde meteen nuttige suggesties op voor de verdere details. Die worden in een volgende bijeenkomst verder uitgediept. Zo ontstaat een steeds beter beeld van de woonbehoefte voor de senioren in De Mortel, zodat een bouwer hier straks mee aan de gang kan om een prachtig wooncomplex te ontwikkelen.