Maand: april 2011

De Mortel, een Kern met Pit

En weer is De Mortel erin geslaagd om het predikaat “Kern met Pit” te verwerven. Dat gebeurde op 25 maart in het Provinciehuis, toen duidelijk werd dat het dorp deze wedstrijd van de Nederlandse Heidemaatschappij had gewonnen op basis van het plan voor het nieuwe dorpshart, dat samen met dorpsbewoners, verenigingen en de school tot stand is gekomen. Jaap Eikelenboom en Paul Siebers namen de oorkonde en 1000 euro graag in ontvangst. Het geldbedrag wordt besteed aan de openingsfestiviteiten van het Multifunctioneel Gebouw, hopelijk in 2012.

Nieuw fiets- en wandelpad

Het fiets- en wandelpad, dat enige tijd geleden als tijdelijk pad was aangelegd langs de nieuwe woonwijk Welpenheuvel, is inmiddels in ere hersteld. Vanaf Tereijken en Milschot is nu weer een korte doorsteek te maken naar bijvoorbeeld het sportpark, en vanaf de hoek Rector de Vethstraat-Vossenheuvel kun je beginnen aan een mooi recreatief ommetje rond De Mortel. Het deel langs de wijk zelf is een (half)verhard fietspad, dat overigens nog een laagje verharding moet krijgen. Langs de Renseweg richting de Kranebrakenseweg gaat het over in een graspad om te wandelen. Naast het pad, en ook rondom de volkstuinen, heeft de gemeente beplanting aangebracht.20110420 Erpelpeijke

Drie Mortelse plannen in procedure

De gemeente heeft met ingang van maandag 4 april een aantal ontwerp-bestemmingsplannen ter inzage gelegd, waaronder drie plannen die belangrijk zijn voor De Mortel. Op de eerste plaats gaat het om het plan voor de uitvoering van het Leefbaarheidsplan, waarmee de bouw van het Multifunctioneel Gebouw mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast ligt ook de uitbreiding van de tennisvelden met een 3e baan ter inzage. En tenslotte is er ook een bestemmingsplan opgesteld voor de woningbouwkavels in het gebied De Mortel-Zuidrand, aan de Bakelseweg en Leeuwerikweg (Ruimte-voor-Ruimte). Er kan nu gedurende zes weken een zienswijze kenbaar gemaakt worden (voorheen bezwaar). Op 29 juni worden de bestemmingsplannen als het goed is vastgesteld door de gemeenteraad. Als dat gebeurt en er zijn verder geen juridische procedures dan kunnen de plannen vanaf de zomer worden uitgevoerd. De bestemmingsplannen zijn in het gemeentehuis in te zien en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.