De Mortelse Post

De Mortelse Post verschijnt eens in de twee weken op zaterdag. Kopij inleveren op de woensdag voorafgaand aan de betreffende editie, voor 18.30 uur.

Adres redactie:

Monique Wenniger

Koolhof 63 De Mortel

    Naam*

    E-mailadres*

    Onderwerp

    Je bericht