De Mortelse Post

De Mortelse Post verschijnt eens in de twee weken op zaterdag. Kopij inleveren op de woensdag voorafgaand aan de betreffende editie, voor 18.30 uur.

Adres redactie:

Monique Wenniger

Sprenkstraat 7 De Mortel

Naam*

E-mailadres*

Onderwerp

Je bericht