Nieuws

Bestemmingsplan woon-werkkavels Leeuwerikweg is rond

Op woensdag 22 maart heeft de Raad van State uitspraak gedaan op het bestemmingsplan voor het plan De Mortel-Zuidrand, oftewel het gebied rond de Leeuwerikweg waar een aantal initiatiefnemers woon-werkkavels wil realiseren. De uitspraak viel positief uit voor de plannenmakers: buiten een paar kleine correcties zit het bestemmingsplan goed in elkaar en vanaf nu is het dan ook definitief. De volgende fase gaat nu in, die van de uitgifte van de woon-werkkavels en het bouwrijp maken. Ook dat vergt nog enige voorbereiding, maar na 11 jaar plannenmakerij is dit nu wel een belangrijke mijlpaal.

Het gebied aan de Leeuwerikweg waar nu woon-werkkavels gerealiseerd kunnen gaan worden.

Open dag gezondheidscentrum op 25 maart

In september 2022 is Gezondheidscentrum De Sprank uitgebreid met huisartsenpraktijk Medisch Centrum Middenpeel. Genoeg reden om de deuren van het Gezondheidscentrum eens open te zetten tijdens een open dag.  Dat gebeurt dan ook op zaterdag 25 maart tussen 13.00 uur en 15.00 uur. De dag is een samenwerking van Medisch Centrum Middenpeel, Zorgboog in Balans en Fysiotherapie De Mortel.

Danssporttoernooi smaakt naar meer, en dat komt er ook

Afgelopen zondag 12 maart spatte het dansplezier De Eendracht uit. Meer dan 120 dansen betraden de bühne en vermaakten het publiek 12 uur aaneengesloten. Dansvereniging Ready-2-Dance organiseerde haar 33ste toernooi in garde- en showdanssport. Dankzij vele vrijwilligers was het mogelijk om dit toernooi te organiseren. Binnenkort mogen de dansers en danseressen opnieuw aan de bak, want de Nederlandse Kampioenschappen worden dit jaar in Gemert georganiseerd. Op zaterdag 15 en zondag 16 april vindt dit evenement plaats in Time-Out.

De Mortel stemt

Het zal niemand ontgaan zijn dat het vandaag verkiezingsdag is. De Provinciale Staten en Waterschap Aa en Maas zijn aan de beurt. De politici zullen zich de komende vier jaar moeten gaan bemoeien met veel uitdagingen voor onze leefomgeving zoals het bouwen, de stikstofproblematiek en klimaatmaatregelen. Stemmen kan in De Mortel in De Sprank, nog tot 21.00 uur vanavond.

Bijeenkomst zonnevelden afgelast

De bijeenkomsten over de zonnevelden in Gemert-Bakel zijn afgelast. Het college wil het onderwerp eerst nog goed met de gemeenteraad bespreken. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld.