Nieuws

Fancy Fair KBO wordt Hobbymarkt

Binnen KBO afdeling De Mortel is het afgelopen jaar nagedacht over vernieuwingen bij de invulling van de traditionele Fancy Fair. De KBO wil dat doen door nog meer aandacht te geven aan de hobby’s van de Mortelse mensen. Veel mensen besteden de nodige uren aan allerlei creatieve uitspattingen en  daarmee komen ze over het algemeen vrij weinig naar buiten. De KBO biedt nu de mogelijkheid op 20 oktober om aan alle Mortelse mensen en andere geïnteresseerden te laten zien wat er zoal mogelijk is op het gebied van keramiek, mandenvlechten, theezakjes enzovoort. Er zijn ook nog steeds de traditionele elementen van de Fancy Fair, zoals een loterij met leuke prijzen. Het vindt allemaal plaats in De Sprank op zondag 20 oktober tussen 11.00 uur en 17.00 uur.

Felle raadsvergadering leidt niet tot ander besluit

De extra raadsvergadering over de verkoop van het gezondheidscentrum in De Sprank heeft er niet toe geleid dat het college dat besluit gaat herroepen of heroverwegen. Dat was wel de wens van de oppositiepartijen, die B&W het vuur na aan de schenen legden. Maar omdat de meerderheid van CDA en Dorpspartij zich achter hun college schaarde, blijft het besluit in stand. De Stuurgroep en Carlo Hazenberg hadden allebei de gelegenheid genomen om voorafgaand aan de vergadering hun kant van het verhaal te doen. Alle politieke partijen hebben uitgesproken dat er nu samen gewerkt moet worden aan goede aanvullende voorwaarden bij de koopovereenkomst zodat het algemeen belang van De Mortel goed gewaarborgd blijft.

Mooi plaatje

Bestemmingsplan voor “Plan Zuid” binnenkort in procedure

Een goed bericht over “Plan Zuid”: het college van B&W heeft afgelopen dinsdag besloten akkoord te gaan met het ontwerp-bestemmingsplan dat is opgesteld door de initiatiefnemers. Dat bestemmingsplan moet ervoor zorgen dat het gebied rond de Leeuwerikweg in de komende jaren ruimte gaat bieden aan (maximaal) 12 woon-werkkavels en dat bestaande ondernemers ook hun ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Ook wordt de Leeuwerikweg compleet vernieuwd en wordt er geïnvesteerd in groen. Het besluit van B&W is een eerste stap in de procedure, het ontwerp-bestemmingsplan gaat binnenkort eerst zes weken ter inzage. Dit wordt nog gepubliceerd in het Gemerts Nieuwsblad. Binnen die periode kan er gereageerd worden op het plan. Daarna wordt het nog voorgelegd aan de gemeenteraad die er zijn zegje over kan doen. Het plan is dus nog niet aan de eindstreep, maar er is een stap in de goede richting gezet. Ondernemers die vragen hebben of belangstelling voor een woon-werkkavel in dit gebied, kunnen zich overigens vrijblijvend melden via mortelplanzuid@gmail.com.

Stedenbouwkundig plan voor “Plan Zuid”. De verkaveling is indicatief.

Peggy Manders 250 wedstrijden in damesteam MVC

Het vrouwenvoetbal trekt pas sinds kort echt de aandacht in Nederland, maar in De Mortel hebben we inmiddels al een rijke traditie opgebouwd met het dameselftal. Bijna 15 jaar geleden op 14-jarige leeftijd speelde Peggy haar eerste wedstrijd in het eerste vrouwenteam van MVC en inmiddels is de teller de 250 gepasseerd. Vele jaren was ze de vaste sluitpost van MVC VR1 maar door een slepende blessure aan haar pols speelt ze nu op het middenveld of in de aanval. Hoogtepunten waren de bekerfinale en de promotie naar de 3e klasse waar ze zich al 5 jaar weten te handhaven. Peggy werd voor dit jubileum onlangs in de bloemetjes gezet.

Foto: website MVC