Nieuws

Toch al bouwactiviteiten aan het Plein?

Afgelopen maandag werd het onderwerp van de pleinwoningen nog volop, en met behoorlijk wat frustratie, besproken in de Stuurgroepvergadering. De wethouder meldde dat het allemaal wat lang duurt voordat het plan door kan, wat onder andere te maken heeft met het bestemmingsplan. En nu staan er ineens bouwhekken! Deze blijken er echter te zijn neegezet als achtervang voor de voetballende kinderen. Dit weitje dient als tijdelijk voetbalveldje en er kwamen iets teveel ballen de straat op. Vandaar.

Blik vooruit bij gezondheidscentrum

Nu enkele weken geleden het raadsbesluit werd genomen om de verkoop van het gezondheidscentrum door te laten gaan, hebben de betrokkenen besloten om de blik op de toekomst te richten. Tijdens de vergadering van de Stuurgroep werd verslag gedaan door het bestuur en door Carlo Hazenberg van de gesprekken die zijn gestart om te komen tot goede afspraken voor de nieuwe situatie. Later zal ook weer de gemeente aanschuiven. Alle partijen kijken weer met vertrouwen vooruit, zoveel werd duidelijk.

Hobbymarkt kleurrijk en gezellig

Op een dag dat buiten grijs de boventoon voerde en het niet leek op te houden met regenen, verzamelden de oudere medemensen van De Mortel zich in De Sprank voor de kleurrijke Hobbymarkt van de KBO. Er waren de traditionele brei- en haakwerkjes, zelfgemaakte vogelhuisjes maar ook andere producten die voortkomen uit de hobby’s van onze dorpsgenoten. Ook werden er live manden gevlochten en kaarten in elkaar geknutseld.

Gemeente zet bladkorven en zuiger in

De bladeren vallen met dit weer rijkelijk van de bomen. De gemeente zet daarom vanaf maandag 21 oktober weer de bladkorven neer en donderdag 31 oktober komt de bladzuiger langs in De Mortel. Zie voor alle info de website van de gemeente.

Nieuwe mat voor Mortels voetbalveldje

Er komt een nieuwe grasmat voor de voetballertjes van De Mortel. Het gaat hierbij niet om de ondergrond van sportpark De Smagt, maar om het veldje in het hart van het dorp, bij De Sprank. Het veld was wat hobbelig geworden, dus de herfstvakantie is aangegrepen om het terrein eens goed onder handen te nemen.