Maand: november 2019

Toch al bouwactiviteiten aan het Plein?

Afgelopen maandag werd het onderwerp van de pleinwoningen nog volop, en met behoorlijk wat frustratie, besproken in de Stuurgroepvergadering. De wethouder meldde dat het allemaal wat lang duurt voordat het plan door kan, wat onder andere te maken heeft met het bestemmingsplan. En nu staan er ineens bouwhekken! Deze blijken er echter te zijn neegezet als achtervang voor de voetballende kinderen. Dit weitje dient als tijdelijk voetbalveldje en er kwamen iets teveel ballen de straat op. Vandaar.

Blik vooruit bij gezondheidscentrum

Nu enkele weken geleden het raadsbesluit werd genomen om de verkoop van het gezondheidscentrum door te laten gaan, hebben de betrokkenen besloten om de blik op de toekomst te richten. Tijdens de vergadering van de Stuurgroep werd verslag gedaan door het bestuur en door Carlo Hazenberg van de gesprekken die zijn gestart om te komen tot goede afspraken voor de nieuwe situatie. Later zal ook weer de gemeente aanschuiven. Alle partijen kijken weer met vertrouwen vooruit, zoveel werd duidelijk.