Maand: november 2019

De Sint was weer in De Mortel

Voorafgegaan door fanfare St. Lucia en gezeten in een traditioneel rijtuig trok Sinterklaas met zijn Pieten door De Mortel op 24 november. Sinterklaasliedjes galmden door het dorp en de kinderen aan de kant van de weg stonden verwachtingsvol te wachten op de Goedheiligman.

Gregoriusmedaille voor Toon Graat

Tijdens de Eucharistieviering op zaterdag 23 november jongstleden is de zilveren Gregoriusmedaille uitgereikt aan Toon Graat. Toon zingt al zijn hele leven bij verschillende koren, maar is 25 jaar lid van het Gemengd Koor van De Mortel. Van harte gefeliciteerd!

De Sint is in aantocht!

Aanstaande zondag 24 november brengt Sinterklaas zijn jaarlijkse bezoek aan De Mortel met zijn Pietenparade. Dit jaar komt hij eens niet met de boot, maar met een meer vertrouwd vervoermiddel. De intocht start om 13.00 uur bij Goossens vanuit Bakel en vervolgt de route via: Bakelse weg – De Smagt – Past. v/d Eindestraat – Abtshof – Past. v/d Eindestraat – Lochterweg – Renseweg – Meester Derksstraat – Koolhof – Renseweg – Welpenheuvel – Vossenheuvel – Sint Luciastraat – Oude Molenweg. Rond 13.45 uur vervolgt de Sint zijn programma in het Anker en daar zal hij rond 14.45/15.00 uur weer vertrekken, om mijn drukke programma te vervolgen.

Jelco Broks is de nieuwe Prins!

De 54e Prins der Krulstarte is Jelco Broks. Hij is 23 jaar en studeert Strategic Management in Tilburg. Hij is ook een van de bedenkers van het anti-katerdrankje Het Sterke Reddertje en daarmee heeft hij ook het nieuws gehaald. Zijn motto heeft daarmee te maken: “Fit of brak, we gôn wir op rak!”. Jelco is actief bij de Mortelse tennisclub en bij CV The Satisfactory, hij is vrijgezel en woont bij zijn ouders Peter en Yvonne Broks op de Kastanjelaan. De prins wordt vergezeld door zijn persoonlijke hofnar Peter van Hees, die iets te enthousiast geroepen had dat hij dat zou doen, mocht Jelco Prins worden. Maar hij maakt zijn belofte waar. Jeugdprins dit jaar is Fons Welten, zoon van vorst Grad, en jeugdprinses is Linde Lucius.

Toch al bouwactiviteiten aan het Plein?

Afgelopen maandag werd het onderwerp van de pleinwoningen nog volop, en met behoorlijk wat frustratie, besproken in de Stuurgroepvergadering. De wethouder meldde dat het allemaal wat lang duurt voordat het plan door kan, wat onder andere te maken heeft met het bestemmingsplan. En nu staan er ineens bouwhekken! Deze blijken er echter te zijn neegezet als achtervang voor de voetballende kinderen. Dit weitje dient als tijdelijk voetbalveldje en er kwamen iets teveel ballen de straat op. Vandaar.