Maand: juni 2021

Plan voor woningen aan het dorpsplein gepresenteerd op 5 juli

Zou het er nog ooit van komen, de woningen aan het plein, waar zoveel over gesproken is de afgelopen jaren? Als het aan de gemeente en aan bouwer Bukkems-Willems uit Milheeze ligt wel. Die laatste heeft van de gemeente de gunning gekregen om het plan nu te gaan realiseren. In samenspraak met de Stuurgroep en bureau Kilimanjaro is een plan uitgewerkt voor 14 woningen. Dat plan wordt op 5 juli gepresenteerd, om 19.30 uur in De Sprank. Vooral mensen die geïnteresseerd zijn om op deze plek -centraler kan niet- te wonen, worden uitgenodigd om te komen kijken en luisteren. Zij worden ook nauw betrokken bij de verdere uitwerking van de woningen en de directe omgeving. Op 29 juni worden de omwonenden al over de plannen ingelicht.

Met spoed bezorger gezocht

De Mortelse Post en het Gemerts Nieuwsblad hebben dringend behoefte aan een bezorger voor het buitengebied van De Mortel. Heel belangrijk dat ook de mensen die daar wonen het lokale nieuws kunnen lezen. Uiteraard staat er een vergoeding tegenover. Interesse? Stuur een mail naar bezorging@gemertsnieuwsblad.nl.

Geeltjes met wensen en tips

Verschillende dorpsgenoten maakten van de gelegenheid gebruik die de gemeente bood op 24 juni om een aantal wensen voor de toekomst kenbaar te maken. Onder het genot van een ijsje werden geeltjes op een bord geplakt, waarbij bijvoorbeeld de thema’s verkeer, voet- en fietspaden en woningbouw voor de jeugd naar voren kwamen. De gemeente gebruikt dit als input bij het opstellen van een Omgevingsvisie. De bijeenkomst was trouwens ook een mooie gelegenheid om even bij te buurten.

De gemeente inventariseert én trakteert (op een ijsje)

Op donderdag 24 juni tussen 18.00 uur en 20.00 uur (LET OP: GECORRIGEERDE TIJD) staan medewerkers van de gemeente op het plein bij De Sprank om met inwoners van De Mortel een praatje te maken over de thema’s die zij belangrijk vinden voor de toekomst van het dorp. Is dat bijvoorbeeld de woningbouw of de verkeersstructuur, de toekomst van de landbouw of de recreatie? De informatie die de gemeente ophaalt wordt benut bij het opstellen van de zogeheten Omgevingsvisie voor de gemeente. Om aan te sluiten bij de zomerse sfeer zal er een ijscokar aanwezig zijn en trakteert de gemeente op een heerlijk verfrissend ijsje. 

Eerstvolgende Mortel Kermis toch in juni 2022

Het is misschien wat tegenstrijdig: het gaat goed met de coronacijfers, er gelden steeds meer versoepelingen en tóch heeft de organisatie van Mortel Kermis een aantal weken geleden besloten om niet in september alsnog een kermis te organiseren. De belangrijkste reden is dat er nog teveel onzekerheden zijn over het organiseren van zo’n evenement. Daarnaast kon ook nog niet gegarandeerd worden dat alle attracties in dat weekend naar De Mortel zouden kunnen komen. Al met al is het besluit gevallen om zich te richten op volgend jaar: Mortel Kermis in het laatste weekend van juni 2022. Gelukkig zijn er alweer initiatieven om elkaar weer te ontmoeten. Denk aan de Oldtimerdag of Kelmoso. Plan het tweede weekend van september (de reservedatum voor de kermis) dus maar niet vol met feestjes of vakantie, want wie weet wat er nog staat te gebeuren!