De Sprank

De Sprank is vanaf 1 juli weer open voor alle gebruikers! Mits alle voorzorgsmaatregelen goed in acht worden genomen door alle verenigingen.

“De Sprank” is de centrale plek in De Mortel, waar vele activiteiten een plaats hebben gekregen. Deze Multifunctionele Accommodatie is geopend in 2014 en tot stand gekomen na een zeer intensief proces (Leefbaarheidsplan “De Mortel Leeft”), waaraan vele dorpsgenoten en verenigingen mee hebben gewerkt. In tal van werkgroepen is gekeken naar de indeling van het nieuwe gebouw, het ontwerp, de installaties en het beheer. Zo is een gebouw ontstaan dat voor én door het dorp is gemaakt en dat klaar is voor de toekomst. Een “thuis” voor de Mortelse mensen.

Een “sprank” is een vonk, een belofte van vuur en van warmte. Maar een sprank wordt pas vuur als het wordt gevoed met zuurstof, met leven dus. Het gebouw is slechts het gebouw, het is het Mortelse leven dat het vuur brandend moet houden.

Ook de buitenruimte hoort nadrukkelijk bij de multifunctionele accommodatie. Al vele buitenevenementen hebben hier plaatsgevonden. Het is ook een voorbeeld voor zelfwerkzaamheid: vrijwilligers van de biljartvereniging zorgen voor het groenonderhoud.

Kijk in het Foto-album voor foto’s van de totstandkoming van ons nieuwe dorpshart.

logo de sprank