Maand: februari 2019

Besluit B&W over Dr. de Quayweg en fietspad

Het ED maakt melding van het besluit van het college van B&W over de aanpassing van de Dr. de Quayweg en het fietspad. Hierover is heel veel overleg geweest, en er was niet een variant die op steun van zowel de buurt als de gemeente kon rekenen. Er is nu voor gekozen om het fietspad deels breder te maken, minimaal 1,60m en maximaal 2,30m. Ook de weg wordt grondig aangepakt. Er is een bedrag van 2,3 miljoen euro beschikbaar.

Kleinerf scoort bovengemiddeld goed in scholenonderzoek RTL

RTL Nieuws heeft op 18 februari de resultaten van het jaarlijkse scholenonderzoek gepresenteerd, waarin scholen een cijfer krijgen naar aanleiding van de resultaten op de eindtoets. Het gemiddelde cijfer in Nederland is een 7,0; Kleinerf scoort ruim daarboven, te weten een 7,9. De score is ook behoorlijk verbeterd ten opzichte van een jaar eerder. Klik hier voor meer informatie.

Volop belangstelling voor wonen in De Mortel

Een huis (laten) bouwen in De Mortel is populair. Dat is af te leiden uit de bijeenkomst die de gemeente gaf op 11 februari in De Sprank. Er werd informatie gegeven over alle beschikbare bouwkavels in het dorp, in de Leijgraafhof en De Vrije Erven. Ook werd er even gesproken over de woningbouwplannen Aan ’t Plein. Hierover wordt te zijner tijd nog een aparte avond gepland met meer info.

Informatie over bouwen in De Mortel

In De Mortel zijn op diverse plekken mogelijkheden om te bouwen, zoals in de Leijgraafhof en De Vrije Erven. De gemeente wil daarover meer informatie geven en dat gaat gebeuren op maandag 11 februari om 20.00 uur in De Sprank. De bouwlocatie aan het plein zal ook kort aan bod komen, maar daarover zal Beheermaatschappij Van Schijndel over niet al te lange tijd een aparte informatiebijeenkomst houden. Heb je interesse in bouwen in De Mortel (of het kopen van een nieuwe projectwoning) laat je dan zien op deze avond, zodat de gemeente weet hoeveel interesse er is om in De Mortel te wonen.