Maand: oktober 2014

Griepprik voor het eerst in De Sprank

Afgelopen dinsdag 28 oktober werd in samenwerking met Groepspraktijk ’t Gasthuis voor de eerste keer in Gezondheidscentrum De Sprank de griepprik gegeven. Veel mensen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Op dinsdag 11 november hebben de patiënten van Huisartsenpraktijk Palissade van 13.30 uur tot 14.30 uur de mogelijkheid om hun griepprik te halen.

Wonen in De Mortel: stand van zaken 30 oktober 2014

Van tijd tot tijd zal op deze website een update worden gegeven van de acties die plaatsvinden als gevolg van het Mortels WOON-ommetje.

Om te beginnen kunnen we melden dat de gemeente serieus werk maakt van de planvorming voor de Leijgraaf. Er is al een eerste bijeenkomst geweest met de mensen, die zich daarvoor gemeld hebben als geïnteresseerde. De planning om daar vanaf 2016 te bouwen wordt volgens de gemeente door alle belangstellenden gedragen. Ook heeft de gemeente contact opgenomen met de belangstellenden voor de locaties Bleek en Bakelseweg.

Daarnaast is vanuit de Stuurgroep een werkgroep gevormd die de woningbouw Aan ’t Plein gaat organiseren. Paul Siebers, Nanda Coenen, Piet van Dommelen en Casper Kalb gaan zich in ieder geval hiervoor inzetten. Na het WOON-ommetje hebben al drie geïnteresseerden meer zich gemeld, zodat de teller nu op 9 staat. Dat is mooi, want hoe meer vraag er is, hoe makkelijker dat het wordt om een haalbaar plan te maken. Binnenkort zal ook deze groep benaderd worden.

De grote zaal klinkt nu een stuk beter

Het was een doorn in het oor van de grotere muziekgezelschappen die tot nu toe optraden in de grote zaal van De Sprank: de akoestiek was verre van optimaal. Uit metingen die inmiddels verricht zijn is ook gebleken dat de ruimte op dit punt nog niet voldeed aan het programma van eisen. Daarom zijn nu akoestische wanddelen geplaatst in de punt boven de bar. Even wennen natuurlijk, maar het past goed in het geheel en -belangrijker- als het goed is gaat de geluidsbeleving in de zaal erop vooruit.

Van alles wat op Fancy Fair

Is er nog iets te doen in De Mortel dit weekend, zult u zich misschien afvragen. Vreemde vraag. Natuurlijk is er iets te doen! In De Sprank heeft de KBO de grote zaal helemaal vol gelegd met zelfgemaakte spulletjes en spelletjes in het kader van de Fancy Fair 2014. Zaterdag 25 en zondag 26 oktober kan iedereen hier terecht voor de nodige huisvlijt en gezelligheid.

Magische grens voor demortel.com

Zomaar even een berichtje tussendoor: vandaag is deze website voor de 20.000e keer dit jaar bezocht. Die grens wilden we dit jaar bereiken, dus proost!