Gebruikersreglement

1. MFA De Mortel biedt ruimte voor alle Mortelse verenigingen. Hiervoor wordt per ruimte huur gevraagd.

2. Verenigingen die gebruik maken van de MFA zijn zelf verantwoordelijk voor de ruimte die zij gebruiken. Deze ruimte dient schoon (incl. gebruikt serviesgoed) en opgeruimd te worden achtergelaten, inclusief vegen. Bij gebruik van de gehele accommodatie natuurlijk ook de toiletten zuiver achter laten. Tafels en stoelen terug brengen naar de ruimte waar ze horen.

3. Drank dient uitsluitend van de MFA betrokken te worden.

4. Alle consumpties (ook de consumpties van de vrijwilligers)en zaalhuur moeten worden geregistreerd in Counterpay (=kassasysteem) met de daarvoor bestemde verenigingspas.

5. Afspraken voor bijeenkomsten in de MFA worden vastgelegd middels het reserveringssysteem “Supersaas”.

6. Annulering van gereserveerde ruimtes dienen minimaal 24 uur voor gebruik te geschieden via het reserveringssysteem “Supersaas”. Bij te late annulering worden de kosten verhaald.

7. Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van het juiste correspondentie- en facturatieadres.

8. Feestavonden; verenigingen van buiten De Mortel kunnen in principe geen feestavonden organiseren in de MFA. Het organiseren van feesten door particulieren zoals bruiloften en partijen, is niet toegestaan.

9. Bij grote activiteiten dienen wegwerpglazen gebruikt te worden.

10. Verenigingen moeten zelf hun materialen verzekeren tegen brand, diefstal en aansprakelijkheid.

11. De MFA wordt ter beschikking gesteld aan de plaatselijke horeca voor het organiseren van particuliere bijeenkomsten, carnavalsviering en kermis.

12. Nooduitgangen dienen te allen tijde vrij gehouden te worden.

13. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van brandvertragende versieringen.

14. Er geldt in het gehele gebouw een algeheel rookverbod.

15. Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden geschonken. Wanneer er alcoholische dranken geschonken worden, dient er altijd iemand aanwezig te zijn met het diploma Sociale Hygiëne of Instructie Verantwoord Alcoholgebruik.

16. Van elke vereniging die gebruik maakt van de MFA wordt verwacht dat zij naar behoefte koffie zetten. Gezette, maar niet genuttigde koffie moet betaald worden.

17. Verenigingen mogen een toeslag op de consumptieprijs zetten. Waarbij de toeslag voor de betreffende vereniging komt. Dit dient vooraf met de beheerscommissie besproken te worden.

18. Mochten er onverhoopt beschadigingen aan de MFA of inboedel ontstaan, meld dit dan bij de beheerder. Eventuele kosten kunnen verhaald worden op de gebruiker.

19. De organiserende partij is verantwoordelijk voor en dient toezicht te houden op de door hen uitgenodigde gasten die in het gebouw aanwezig zijn.

20. In gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist het bestuur van de MFA.

21. Dit reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 19-05-2015