Bestuur

Het bestuur van Stuurgroep De Mortel bestaat uit:

Nanda Coenen-Van den Oever
voorzitter – voorzitter@demortel.com

Susanne Kuijpers
secretaris – secretaris@demortel.com

Mark van der Velden
penningmeester – penningmeester@demortel.com

René Sleegers
bestuurslid – rene.sleegers@demortel.com

Twan Slits
bestuurslid – twan.slits@demortel.com

Ingrid Adriaans
bestuurslid – ingrid.adriaans@demortel.com