ANBI

De stuurgroep is per 1 januari 2021 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat de stuurgroep als ANBI-instelling geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen. Degene die de stuurgroep een schenking doet, kan zijn gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels). De Belastingdienst stelt als voorwaarde voor een gift dat er geen tegenprestatie geleverd wordt. Een (betaalde) advertentie in de Mortelse Post is dus geen schenking.

Onze ANBI-gegevens:

  • Statutaire naam: Stichting Stuurgroep Mortel
  • RSIN: 008730076
  • Postadres: Abtshof 24
  • 5425VN De Mortel

 

Doelstelling stuurgroep De Mortel:

De doelstelling van de stichting is om “door middel van een proces van samenlevingsopbouw de bevolking en de daarin werkende organisaties te brengen tot zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, zodat de mensen in staat zijn, evt. samen met anderen verbeteringen te brengen in hun woon- en leefsituatie”.

Voor meer info: beleidsplan 2021-2024

 

Bestuur:

Nanda Coenen: voorzitter – voorzitter@demortel.com

René Sleegers: secretaris – secretaris@demortel.com

Mark van der Velden: penningmeester – penningmeester@demortel.com

Ingrid Adriaans: lid – ingrid.adriaans@demortel.com

Twan Slits: lid – twan.slits@demortel.com

 

Beloningsbeleid:

het bestuur van de stichting is onbezoldigd. Bestuursleden kunnen de onkosten die zij maken in hun bestuursfunctie declareren.

 

Jaarverslagen

Klik hier voor het jaarverslag 2023

Klik hier voor het jaarverslag 2022.

Klik hier voor het jaarverslag 2021.