Maand: september 2015

Pers rukt uit voor woningbouwplan Aan ’t Plein

Aankomende week zal De Mortel een paar keer in het nieuws zijn over de woningbouw aan het plein. De gemeente, de Stuurgroep en de Werkgroep die zich bezighoudt met dit plan vonden dit een mooi moment om de pers uit te nodigen en meer over het plan uit te leggen. Het college van B&W heeft namelijk afgelopen dinsdag kennis genomen van de resultaten van de bijeenkomsten met de belangstellenden en daar van harte mee ingestemd. En dus kwam wethouder De Ruiter op donderdag 24 september naar De Mortel om samen met Paul Siebers en Casper Kalb namens het dorp de verzamelde journalisten te woord te staan. In het persgesprek is er uitvoerig bij stilgestaan dat dit project een voorbeeld is van een plan dat door de eigen bevolking van het dorp wordt gedragen en ontwikkeld. De volgende stap is dat de werkgroep aan de slag kan met het zoeken naar een geïnteresseerde bouwende partij om het ook daadwerkelijk te realiseren.

Grondonderzoeken in gebied Plan Zuid

Aan het bestemmingsplan voor “Plan Zuid” wordt hard gewerkt. Dat plan moet het mogelijk maken om woon-werkkavels uit te geven rond de Leeuwerikweg, waarvan de opbrengst wordt benut om een kunstgrasveld op het sportpark aan te leggen. Voordat zo’n bestemmingsplan door de ambtelijke molens kan moet er onderzoek worden verricht naar de kwaliteit van de bodem, de waterdoorlatendheid en de archeologische waarde. Dat gebeurt deze dagen in het gebied. Gespecialiseerde medewerkers van het bedrijf Econsultancy uit Boxmeer voeren deze werkzaamheden uit.

We kunnen er weer door!

We kunnen er weer door! Het werd ook tijd, want de Renseweg heeft er lang genoeg ‘uit gelegen’. Het was een hele klus, maar het resultaat mag er zijn. Als het goed is zijn nu ook alle waterproblemen verleden tijd.

Compjoeter verhuist naar pand Troefmarkt

In de huis-aan-huis-nieuwsbrief van Stichting Mortels Belang over de toekomst van de dorpswinkel konden we lezen dat de huidige levensmiddelenwinkel de helft kleiner zal worden. De andere helft zou beschikbaar komen voor een ander bedrijf of een andere winkel. Compjoeter, nu nog gevestigd aan de St. Antoniusstraat, is hierop ingesprongen. Het betekent voor Piet van Compjoeter meer ruimte voor zijn computerartikelen en werkplaats. Zo is tegen het einde van dit jaar het pand alweer mooi gevuld.

Henk Schakenraad draagt voorzittershamer fanfare over

Tijdens een speciale ledenvergadering van fanfare St. Lucia op 15 september heeft voorzitter Henk Schakenraad zijn functie als voorzitter overgedragen. Drukke privé- en werkomstandigheden maken het voor Henk niet meer mogelijk om zijn taak uit te voeren op een manier zoals hij gewend was. Henk heeft bijna 15 jaar aan het roer gestaan van de fanfare en in die periode vele hoogtepunten meegemaakt, zoals de organisatie van de Experience. Een officieel afscheid van de fanfare volgt op een later moment. Bestuurslid Ronald van den Heuvel is nu tijdelijk voorzitter, want het is de bedoeling dat er een nieuwe definitieve voorzitter wordt gevonden die deze belangrijke Mortelse vereniging wil leiden (bron en foto: website fanfare St. Lucia).