Maand: januari 2023

Kaartverkoop Mortelse Krulavonden

Op zaterdag 28 januari om 19.00 uur start de kaartverkoop voor de Krulavonden, die op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari op de agenda staan. Kaartjes kosten 10 euro, de deur van ‘t Anker gaat om 18.00 uur open, waarna volgnummers worden uitgereikt. Per persoon kunnen maximaal 4 kaartjes worden gekocht. Er zijn optredens van onder andere Tadaa, Ferry v.d. Elzen, Noginnedan en Henk en Jorlan Manders.

Uitbreiding Abtshof zit eraan te komen

Het college van B&W heeft een projectopdracht vastgesteld voor een nieuw woningbouwproject in De Mortel, op de locatie tussen de Abtshof en de Lochterweg. Deze grond is gekocht door ontwikkelaar Keizersberg Vastgoed, die er 24 koopwoningen en 16 sociale huurwoningen wil gaan bouwen. Het besluit van B&W wil zeggen dat nu met de planvorming wordt begonnen. Op een later moment wordt over het plan meer bekendgemaakt door de ontwikkelaar en de gemeente.  

Reminder: Mortelse Post digitaal te lezen

Ook in 2023 kunt u via deze website de Mortelse Post digitaal lezen. Dat kan op drie manieren:

  • Klik op het plaatje van de Mortelse Post in de banner aan de zijkant van deze website (onderaan op mobiel)
  • Klik in het Menu op De Mortel > De Mortelse Post
  • Klik op deze link

De edities worden op deze pagina bewaard, dus u kunt ook altijd even terugkijken naar eerdere Mortelse Posten om iets op te zoeken. 

Hartelijk Mortelzondag allemaal

Het is Mortelzondag. Op dinsdag? Jazeker, de naam Mortelzondag is gekoppeld aan de naamdag van patroonheilige Sint Antonius en die is altijd op 17 januari. Voor veel mensen werd die dag vroeger beleefd als zondag. Hedentendage geldt dat eigenlijk alleen nog voor de leden van de Gruujn Skut, het St. Antonius en St. Sebastianus Gilde. Zij maken er een feestelijke dag van, te beginnen met een Heilige Mis in onze kerk en een vendelgroet. In de avonduren wordt er gerikt en gebuurt in ’t Anker. Vanavond zal ook T’n Blakke aanwezig zijn voor de muzikale opluistering. Iedereen is welkom om deze avond bij te wonen, want het is voor alle Mortelnaren Mortelzondag. 

Foto: Facebookpagina St. Antonius en St. Sebastianus Gilde

Meepraten over toekomstige inrichting De Mortel

De gemeente is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. Daarin wordt een richting aangegeven voor de inrichting van de fysieke leefomgeving in de gemeente. Dat gaat dus om waar de woningen gebouwd worden, hoe we omgaan met de natuur, het landschap en de landbouw of welke verkeersinfrastructuur belangrijk is. Het gaat dus iedereen aan. Per dorp wil de gemeente een ‘gebiedsgerichte uitwerking’ maken en daarbij is alle inbreng vanuit De Mortel meer dan welkom. Op maandag 23 januari is er gelegenheid om die inbreng te leveren, vanaf 19.30 uur in De Sprank. De Stuurgroep beveelt de deelname aan deze bijeenkomst van harte aan. Aanmelden kan via e-mail: jacqueline.vanthof@gemert-bakel.nl