Maand: januari 2016

Gezondheidscentrum nog beter zichtbaar

Het gezondheidscentrum in De Sprank is vanaf nu nog beter zichtbaar, omdat er belettering wordt aangebracht op de gevel. Dit gebeurt in dezelfde stijl als het logo van De Sprank. In de nabije toekomst wordt de belettering ook nog aangelicht, zodat het helemaal niemand meer kan ontgaan waar ons multifunctioneel gebouw staat.

(foto: Carlo Hazenberg)

Roel van Lijssel deken bij de Gruun Schut

Op zaterdag 23 januari, tijdens de optrekdag van de Gruun Schut, is Roel van Lijssel ingezegend als nieuwe deken van het Sint Antonius en Sint Sebastiaangilde. Roel, zoon van Mari en Ivonne van Lijssel, werd thuis aan de Leeuwerikweg opgehaald en daarna in stoet begeleid naar De Keizer in Gemert om zijn uitverkiezing te vieren.

(de foto komt van de Facebookpagina van het gilde)

Zoen- en zoefstrook De Mortel officieel geopend

Op 22 januari is de Zoen- en Zoefstrook (oftewel Kiss & Ridezone) bij Kleinerf officieel geopend door de onthulling van het verkeersbord. Dit bord is ontworpen door een van de leerlingen, Jessy van den Elzen, en werd door haar onthuld samen met wethouder Hoppezak. Op deze plek kunnen ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen, de kinderen veilig uit de auto laten en zelfstandig naar school laten lopen. Voorafgaand aan de onthulling werd nog een gedicht voorgelezen, waarin de kinderen ook nog aandacht vroegen voor de veiligheid rondom het zebrapad op de Oude Molenweg.

Vloer De Sprank deels vervangen

Maandag 11 en dinsdag 12 januari wordt de zijrand van de vloer in de grote zaal van De Sprank vervangen. Deze bleek zeer glad te worden bij bepaalde evenementen, met name carnaval, waardoor ook mensen zijn uitgegleden. Om ongelukken te voorkomen is besloten om de hele rand te vervangen door hetzelfde materiaal als in het middengedeelte ligt. Plakken doet het dus nog altijd, maar uitglijden zal niet zo snel meer gebeuren.

De Mortel gegroeid in 2015

De bevolking van De Mortel is het afgelopen jaar toegenomen met 14 zielen. 17 kinderen zijn ter wereld gekomen, maar helaas zijn ook 6 Mortelnaren ons ontvallen. Verder zijn er natuurlijk ook een paar mensen vertrokken en in ons dorp komen wonen. In totaal bestaat De Mortel nu uit 1552 mensen, waarvan 785 mannen en 767 vrouwen. Op de langere termijn bezien blijft het inwoneraantal van De Mortel nagenoeg gelijk (schommelt rond 1550), maar ook hier slaat de vergrijzing toe. Dat blijkt uit onderstaand staatje en de grafiek over de afgelopen jaren (steeds per 2 jaar):

01-01-10 01-01-12 01-01-14 01-01-16
0-9 jarigen: 206 171 164 151
10-19 jarigen: 237 254 273 250
20-34 jarigen: 263 248 221 234
35-49 jarigen: 374 358 330 301
50-64 jarigen: 287 303 348 358
65-79 jarigen: 155 174 186 210
80-plus: 34 43 48