Maand: april 2014

Uitkomst enquête: nieuwe ‘look’ voor huidige kiosk

De enquête over de toekomst van de kiosk is succesvol geweest, want bijna de helft van de formulieren is terug gekomen. Veel mensen hebben dus hun mening gegeven. Daaruit bleek dat een ruime meerderheid, 58%, kiest voor het restylen van de huidige kiosk. 24% koos voor optie 2, optie 3 had voor 13% de voorkeur. 5% heeft blanco gestemd. Gezien deze overduidelijke stemverhouding (ongeveer 5:2:1:0,5) is besloten denkrichting 1 verder te gaan uitwerken. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de gemaakte opmerkingen dat er nog eens goed naar de uitvoering gekeken moet worden.

Wat betekent dit? Omdat er tijd nodig is om een goed ontwerp te maken voor de nieuwe look, en om financiële middelen hiervoor te vinden, wordt een nieuwe werkgroep ingesteld die dit verder gaat oppakken. In de tussentijd wordt de kiosk zoals ie nu is op de definitieve plek op het plein geplaatst.

Gezien de overduidelijke uitslag is ook besloten dat een dorpsbijeenkomst over dit onderwerp zinvol is als de opties voor de restyling op tafel liggen. Dat komt dus ook op een later moment. De komende week zal een brief door de Stuurgroep worden rondgestuurd waarin het bovenstaande aan de dorpsgenoten wordt uitgelegd.

Lintjes voor Toos, Truus, Toon en Riek

De lintjesregen heeft ook De Mortel dit jaar niet overgeslagen. In De Sprank werd op vrijdag 25 april een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Truus Beijers, Toos van den Hurk, Toon Verbruggen en Riek Verbruggen voor hun jarenlange inzet in het vrijwilligerswerk. Proficiat!

Toon Verbruggen had al een klein vermoeden, toen hij de hele dag in zijn buurtbus werd gevolgd door Hart van Nederland. Dat vertelde hij ook in de uitzending die avond. De grote zaal van De Sprank kwam vol in beeld, even mooie aandacht voor ons dorp.

Christusbeeld opgepoetst

Vlak voor Pasen is het Christusbeeld op de hoek van de Kastanjelaan en St. Antoniusstraat even van zijn plek gehaald voor een grondige schoonmaakbeurt. Het beeld is een keer opnieuw gebleekt. Voor de feestdagen is hij weer aan het kruis gehangen, zodat hij zijn eigen paasdagen niet hoefde te missen.

Feest bij MVC

Op zondag 13 april was het feest op sportpark De Smagt. Het derde elftal van de plaatselijke voetbalclub (’t Derd) haalde het kampioenschap in hun klasse binnen. Het team stond al het hele seizoen aan de top van de ranglijst, en wist dat dus ook te verzilveren met de eindzege in de competitie. Wellicht dat het eerste elftal hier inspiratie uit put voor hun strijd om klassebehoud.

Bevolking De Mortel gegroeid, maar ouder

Het is tijd om weer eens de balans op te maken wat betreft het inwoneraantal van De Mortel. De gemeente Gemert-Bakel heeft ons voorzien van de cijfers op 1 januari 2014. Het aantal inwoners is in twee jaar tijd gegroeid met 24 personen tot 1565 mensen. Kijk je naar de afzonderlijke leeftijdsgroepen, dan is ook in De Mortel de landelijke trend te zien: meer 50-plussers, en minder jongeren. De cijfers zijn alweer een beetje verouderd, want helaas zijn ons al Mortelnaren ontvallen in 2014. Gelukkig staan daar ook een aantal pasgeborenen tegenover.