Maand: mei 2019

Het is rustig in het stemlokaal

De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn traditiegetrouw niet erg populair onder de stemgerechtigde Nederlanders. Dat is vandaag niet anders en dat houdt in dat het ook niet erg storm loopt in stembureau De Sprank. Desalniettemin is het nog tot 21.00u mogelijk om gebruik te maken van het democratisch recht.

Verenigingen weer blij met Rabogeld

Diverse Mortelse verenigingen konden weer een cheque gaan ophalen met een mooi bedrag, tijdens de uitslagavond van de Rabobank Clubkas Campagne. Daar kunnen weer mooie dingen voor georganiseerd worden voor de leefbaarheid in het dorp. Kelmoso kon het hoogste bedrag, bijna 1.000 euro, mee naar huis nemen.

De foto komt van de Facebook-pagina van Kelmoso

Jeugd vermaakt zich op het sportpark

51 jeugdleden van MVC worden dit weekend weer bezig gehouden met allerhande spellen en andere bezigheden tijdens het Jeugdkamp van MVC. Het weer is verrassend goed en de kinderen doen enthousiast mee. Het is het laatste jaar voor de huidige groep organiserende voetbalmoeders, dus hopelijk staat er weer een nieuwe groep op die vanaf volgend jaar voor het nodige vermaak kan zorgen voor de jongens en meiden van MVC.

Problematiek verkoop gezondheidscentrum toegelicht

Op woensdag 8 mei is door het bestuur van de Stuurgroep toegelicht, waarom zij ageren tegen het voorgenomen besluit van de gemeente om het Gezondheidscentrum te verkopen. Het ED bracht verslag uit van de avond. Klik hier voor het artikel.

Vernieuwing Stuurgroep besproken

Het is goed om af en toe tegen het licht te houden of je als organisatie nog steeds de goede dingen op de goede manier doet. Het bestuur van de Stuurgroep is daar de afgelopen tijd nadrukkelijk mee bezig. Enkele maanden terug heeft zij de mening van enkele jongere Mortelnaren gepeild, op 6 mei werd tijdens de reguliere vergadering in groepjes de mening gepeild van de aanwezigen. Daaruit blijkt dat er zeker behoefte is aan vernieuwing, maar dat het wezen van de dorpsraad (het in kaart brengen en behartigen van de gezamenlijke belangen van De Mortel), nog steeds overeind staat. Er was trouwens ook een voorbeeld van personele vernieuwing: de plek van Bram Vogels, die zijn afscheid van het bestuur al had aangekondigd, gaat ingenomen worden door Mark van der Velden. Of Mark ook de functie van penningmeester gaat bekleden wordt nog besproken binnen het bestuur.