Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING DEMORTEL.COM

Demortel.com is een website in eigendom van Stichting Stuurgroep De Mortel. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over nieuwsfeiten die in De Mortel plaatsvinden en algemene informatie te verstrekken over activiteiten en organisaties in De Mortel.

Vanwege dat doel staan op demortel.com persoonsgegevens vermeld. Dit betreft adressen en telefoonnummers, maar ook foto’s waarop personen zijn afgebeeld. Als gevolg van de nieuwe privacyregels kunnen deze gegevens niet zonder toestemming van de betrokkene geplaatst worden op een openbare website.

Demortel.com heeft een beperkt bereik en heeft geen ander doel dan het informeren van de inwoners van De Mortel en mensen die geïnteresseerd zijn in wat er in het dorp speelt. Gegevens worden niet verkocht of anderszins gebruikt voor commerciële doeleinden. Voor zover personen herkenbaar op foto’s staan, wordt altijd geprobeerd dat in de brede context van het betreffende nieuwsfeit te plaatsen (dus meerdere mensen op een foto, behalve als het nieuwsfeit een specifieke persoon betreft, zoals bij de uitreiking van een koninklijke onderscheiding).

Desondanks kan het voorkomen dat een herkenbaar in beeld gebrachte persoon geen prijs stelt op publicatie. Hij of zij heeft het recht om zich hiertegen te verzetten. Is dit aan de orde, stuur dan een mail naar info@demortel.com. Dit geldt ook voor reeds in het verleden geplaatste foto’s.

De beheerder van de website is de heer Casper Kalb. Hij maakt ook grotendeels de foto’s die op de website komen staan. Als u hem foto’s ziet maken van een evenement, terwijl u niet wilt dat een foto met u erop wordt geplaatst, spreek hem dan daarop aan en verzoek om de foto niet te publiceren.

1 juni 2018