Maand: april 2012

Viva Vitoria blijspel toneelvereniging

‘Viva Vitoria’ is de naam van het blijspel van Toneelvereniging De Mortel deze dagen opvoert in dorpshuis De Wilg. Veel mensen genoten al op 13 en 15 april van deze vrolijke voorstelling over een cruise op zee, op weg naar een warm land; de reacties zijn erg positief. Aanstaande donderdag en vrijdag worden de laatste twee voorstellingen gegeven. Vrijdag is hartstikke uitverkocht, maar voor donderdag 19 april zijn nog een paar kaartjes te krijgen bij ’t Bluumke en ’t Anker.

Veranderingen bij de Mortelse Post

De voorloper en in sommige opzichten papieren versie van deze website, de Mortelse Post, staat een aantal veranderingen te wachten. Allereerst werd bekend dat de twee redactieleden, Dianne Verbakel en Elise Brouwers, in de zomer het stokje overdragen aan Monique Wenniger (zijn er mensen die Monique willen ondersteunen, dan kunnen zij zich altijd melden bij de redactie). Daarnaast stopt de subsidie aan de Mortelse Post, waardoor het een stuk moeilijker wordt om het blaadje te bekostigen. Als bezuinigingsmaatregel worden de edities van april niet meer voorzien van een aparte gekleurde kaft. Daarmee bespaart de Stuurgroep al behoorlijk wat. Tijdens de Stuurgroepvergadering van mei polst het bestuur of deze wijziging bevalt of juist niet.

Fusie parochies goed nieuws voor Mortelse kerk?

Op zeer korte termijn gaan de vijf parochies in Gemert-Bakel parochiaal samen, een bestuurlijke fusie volgt later. De fusie is nodig omdat het zelfstandig voortbestaan van de parochies niet langer mogelijk is. De financiële middelen lopen terug, het aantal pastors eveneens, en diverse kerken in de regio staat sluiting te wachten. In het ED stond geschreven dat De Mortel een goede kandidaat is om de hoofdkerk van de centrale parochie te leveren, mede vanwege de ligging binnen de gemeente. Dat betekent dat hier ook kerkelijke vieringen vanuit andere dorpen worden gehouden, en dat het parochiaal centrum hier zou worden gevestigd. De toekomst van de Mortelse kerk zou daarmee wel eens voor een tijdje verzekerd kunnen zijn, een goede zaak. Of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren, zal binnenkort blijken.

De Mortel nu zelf aan de slag met “Plan Zuid”

Over het gebied “De Mortel-Zuidrand” is de afgelopen jaren al het een en ander gezegd. De gemeente heeft tot doel om dit gebied, globaal gelegen tussen het sportpark en de bossen, op te knappen en mede aan een aantal wensen van bewoners en ondernemers tegemoet te komen. Deels is het gelukt die visie uit te voeren, maar deels nog niet. Daar kwamen de afgelopen tijd nog twee wensen bij: de wens van MVC om een kunstgrasveld aan te leggen, en de roep naar grond voor kleinschalige bedrijvigheid die bij Ondernemersbelang De Mortel te horen was. Na overleg heeft de gemeente het initiatief bij het dorp zelf gelaten om te kijken of er mogelijkheden zijn in het gebied De Mortel-Zuidrand. Die uitdaging wordt nu opgepakt door een projectgroep, waarvan Ondernemersbelang de kartrekker is. (meer…)

Waterloop hersteld

De beek de Rips/Molenbroekse Loop, ter plekke van de Truttensteeg komend vanuit de Mortelse Peel, is de afgelopen weken door waterschap Aa en Maas onder handen genomen. In de loop der jaren waren de taluds van deze loop ingezakt, waardoor de sloot breder en ondieper was geworden dan de bedoeling is. Om de aan- en afvoer van water te kunnen bevorderen is de loop terug op profiel gebracht: op de foto zie je dat het deel achter de stuw een stuk smaller is dan daarvoor, zoals het was. Ook is het onderhoudspad nu weer beter te berijden.