Maand: juni 2020

In 2021 wel carnaval, maar geen Prins der Krulstarte

Het bestuur van carnavalsvereniging De Krulstarte heeft een moeilijk besluit genomen: voor het aankomende carnavalsseizoen wordt er geen nieuwe (grote) Prins der Krulstarte gekozen. Het zou de 55e zijn. De viering van het jubileumjaar wordt dus ook een jaar uitgesteld. Een uitleg van het besluit is te lezen op de website van De Krulstarte. De bedoeling is dat er nog wel steeds carnaval gevierd gaat worden. Hoe en wat, dat gaat het bestuur straks in het najaar samen met alle Krulstarte uitdenken, op basis van wat er tegen die tijd wél kan.

Het duurt nog even voordat de 55e Prins zich bij deze club voegt.

De Sprank gaat weer open!

Gebruikers van alle verenigingen kunnen vanaf 1 juli weer terecht in De Sprank. Wel moet iedereen zich uiteraard houden aan de nodige coronamaatregelen. Het bestuur vraagt aan elke vereniging om iemand aan te wijzen die toeziet op de handhaving van de coronamaatregelen en de naam van die persoon per mail  aan reserveren@mfadesprank.nl door te geven. In tegenstelling tot andere jaren blijft de Sprank ook open tijdens de vakantieperiode (juli/augustus).

In verband met de anderhalve meter afstand zal veelal naar de gymzaal worden uitgeweken, daarom kan het zijn dat in sommige gevallen overleg met elkaar nodig is om iedereen zoveel als mogelijk is tevreden te stellen. Voor blaasmuzikanten is nu nog de 2 meter afstand (KNMO) voorgeschreven, echter hierop kan nog een wijziging op komen.

Geduld De Mortel-Zuidrand nog even op de proef gesteld

Het geduld van de plannenmakers voor de woon-werkkavels aan de Leeuwerikweg wordt nog iets verder op de proef gesteld. Tegen het bestemmingsplan, dat op 16 april door de gemeenteraad is vastgesteld, is beroep aangetekend bij de Raad van State. Dit betekent dat de uitspraak van de hoogste rechter moet worden afgewacht voordat het plan als onherroepelijk kan worden bestempeld. Dat kan nog anderhalf jaar duren. Om geen verkeerde verwachtingen te wekken zal het verkooptraject dus nog even worden uitgesteld. De ondernemers die zich in de afgelopen maanden als belangstellenden hebben gemeld, zijn hiervan op de hoogte gesteld. 

Geen hobbels en bobbels meer

De kunstgebitten kunnen weer in blijven bij een fietsritje over het fietspad langs de Lochterweg en Dr. De Quayweg. Het pad is compleet vernieuwd en ligt er strak bij. Een genot in vergelijking met hoe het was waarschijnlijk.

Fanfare repeteert weer…buiten

Voor het eerst sinds de invoering van de coronamaatregelen heeft Fanfare St. Lucia weer samen gerepeteerd. Ze deden dit buiten op het plein voor De Sprank. De klanken waren dus in het hele dorp te horen, een mooi teken dat er weer wat levendigheid komt.