Maand: september 2018

Informatiebijeenkomst Plan Zuid op 26 september

Al sinds 2012 wordt in De Mortel gewerkt aan “Plan Zuid”, een plan om aan het gebied rond de Leeuwerikweg, de Bakelseweg en het sportpark een impuls te geven en enkele woon-werkkavels uit te geven. De laatste jaren leek het er wel eens op dat het plan niet meer doorging maar er zijn toch steeds stappen vooruit gezet. Op woensdag 26 september aanstaande om 20.00 uur in De Sprank zal namens de initiatiefnemers een toelichting worden gegeven op het plan en de stand van zaken op dit moment. Omwonenden en overige belangstellenden zijn daarbij van harte welkom. Het plan is op dit moment een gezamenlijk initiatief van drie lokale ondernemers, eigenaren van gronden in het gebied, met als doel hun bedrijfslocaties te optimaliseren en nieuwe woon-werkkavels uit te geven. Een van de eerstvolgende stappen is dat het ontwerp-bestemmingsplan aangeboden wordt aan de gemeente, zodat het ter inzage gelegd kan worden. Eventuele vragen en opmerkingen die tijdens de bijeenkomst naar voren komen kunnen mogelijk nog meegenomen worden in het bestemmingsplan.

De Leeuwerikweg

Opvoedvragen? Neem contact op met de opvoedondersteuner

Als ouder heb je weleens vragen over opgroeien of opvoeden. Dan kun je terecht bij een van de opvoedondersteuners van het Centrum voor Jeugd en Gezin. “In een gesprek brengen we de vraag in kaart”, vertelt Marieke Lakwijk, opvoedondersteuner in De Mortel. “Samen kijken we dan wat er binnen het gezin nodig is. Vaak werkt zo’n gesprek al heel verhelderend. Soms hebben we de juiste oplossing zelf in huis. Anders wijzen we de weg naar andere of zwaardere zorg. Minder waar kan en meer waar nodig. Ik vind het daarbij belangrijk dat ouders zelf de regie in handen houden. Als opvoedondersteuner sta ik naast ouders en opvoeders en help ze verder met wat ze nodig hebben. Daarbij kijk ik ook altijd of er iemand in de directe omgeving kan meehelpen. Vaak is dat zo. En ook mij vind je altijd dicht in de buurt. Dus heb je een opvoedvraag? Twijfel niet en neem contact op!” De opvoedondersteuner is onderdeel van het wijkteam, meer informatie hierover is hier op deze site te vinden.

Sponsorloop voor Gambia

Op donderdag 20 september liepen alle kinderen van Kleinerf, de een wat fanatieker dan de ander, rondjes rond De Sprank. Het was een sponsorloop met als doel geld op te halen voor Stichting Kinderhulp Gambia, waar Frank en Imke van Schijndel uit de Hemelstraat zich actief voor inzetten. Ze gaan zelf ook binnenkort naar Gambia toe. Op 5 oktober wordt de cheque uitgereikt en op 31 oktober doen Frank en Imke op school verslag van hun reis.

‘Mortelse’ voorstellingen Weg uit De Peel begonnen

De openlucht toneelvoorstelling ‘Weg uit De Peel’ is deze week neergestreken op een weiland tegenover Grotels Hof. Het is overal aangekondigd als locatie De Mortel, dus dan besteden we er ook maar op die manier aandacht aan, hoewel het overduidelijk Bakels grondgebied is. Maar Mortelse inbreng is er zeker, bijvoorbeeld van André Goossens die een belangrijke rol heeft in het verhaal, dat gebaseerd is op het boek van Jacques Vriens. Die regisseert het stuk ook. De organisatie heeft gezorgd voor een sfeervolle aankleding van het terrein en zeker als het weer zo blijft beleeft het publiek een bijzondere avond. Alle voorstellingen zijn overigens uitverkocht.

Fanfare heeft drukke maanden voor de boeg

Op zaterdag 22 september zal de Fanfare de mis om 19.00 uur opluisteren in de kerk H. Antonius Abt in De Mortel. Deze speciale viering zal ook in het teken staan van het 50-jarig jubileum van Pater Piet Delissen. Ook het Gemengd koor en beide gildes zullen dan hun steentje bijdragen.

Een paar weken later, op zaterdag 6 oktober, is er in De Sprank een uitwisselingsconcert met Fanfare St. Caecilia uit Ammerzoden.

Het hoogtepunt dit najaar zal liggen op vrijdagavond 2 november. Dan zal onder de naam ‘Brel & Lucia’ een nieuw theaterconcert plaats vinden in De Eendracht in Gemert. Samen met de beroemde zangeres Micheline Van Hautem. Dus de muzikanten kunnen zich weer verheugen op veel moois.