Aandacht voor De Wilg in het ED

In het ED van vrijdag 27 december wordt in een paginagroot artikel stilgestaan bij het afscheid van Dorpshuis De Wilg door diverse verenigingen. Kijk in het ED om het artikel te lezen.