Archeologisch onderzoek op Dorpsweide

Omdat het Leefbaarheidsplan voorziet in het bebouwen van plekken die nu nog niet bebouwd zijn, is archeologisch onderzoek nodig. Met een proefsleuvenonderzoek wordt bekeken of er archeologisch waardevolle vondsten in de bodem te vinden zijn. Op 22 juli is er 1 proefsleuf getrokken op de Dorpsweide. Kinderen van basisschool Kleinerf kregen uitleg van wat ze zagen door Jos van Schijndel van de Heemkundekring. Of er iets gevonden is wat de moeite waard is, is nog niet bekend. Wel werd -zo is ook op de foto te zien- een stuk van de fundering van de gebouwen van boer Klein zichtbaar (naamgever van Kleinerf).

20100722 Archeologische opgraving