Belangrijk moment voor De Mortel

Vorige week al kwam het langzaam op gang, maar we kunnen nu, op maandag 19 november, toch echt wel stellen dat de bouw van de Multifunctionele Accommodatie van start is gegaan. Nu wordt -ondanks de mist van vandaag- zichtbaar waar al die informatie-avonden en discussiebijeenkomsten voor nodig waren. Het komende jaar zal het gebouw elke dag een beetje gaan groeien, totdat we het uiteindelijk kunnen gaan gebruiken als nieuw dorpshart.