Besluit B&W over Dr. de Quayweg en fietspad

Het ED maakt melding van het besluit van het college van B&W over de aanpassing van de Dr. de Quayweg en het fietspad. Hierover is heel veel overleg geweest, en er was niet een variant die op steun van zowel de buurt als de gemeente kon rekenen. Er is nu voor gekozen om het fietspad deels breder te maken, minimaal 1,60m en maximaal 2,30m. Ook de weg wordt grondig aangepakt. Er is een bedrag van 2,3 miljoen euro beschikbaar.