Blik vooruit bij gezondheidscentrum

Nu enkele weken geleden het raadsbesluit werd genomen om de verkoop van het gezondheidscentrum door te laten gaan, hebben de betrokkenen besloten om de blik op de toekomst te richten. Tijdens de vergadering van de Stuurgroep werd verslag gedaan door het bestuur en door Carlo Hazenberg van de gesprekken die zijn gestart om te komen tot goede afspraken voor de nieuwe situatie. Later zal ook weer de gemeente aanschuiven. Alle partijen kijken weer met vertrouwen vooruit, zoveel werd duidelijk.