De Mortel is weer vrijgevig geweest

De Goede Doelenweek 2022 is met een buitengewoon bevredigend resultaat afgesloten. In totaal is € 6.667,92 opgehaald en dat is bijna 300 euro meer dan in 2019. Daarmee kunnen de betrokken organisaties weer goede dingen doen. In de Mortelse Post van 26 april staat een overzicht van de uitkomst per organisatie. Dit was de laatste collecteronde voor de commissie, een nieuwe commissie bestaande uit Gerda Melis, Monique van den Elzen en Ans van der Aa zal de volgende Goede Doelenweek gaan organiseren.