Eindejaarsactie

Ook dit jaar organiseert onze Dorpsondersteuner Monique van den Elzen samen met Suzanne van Duijnhoven een eindejaarsactie voor dorpsgenoten die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Mortelnaren worden opgeroepen om producten die mooi in een eindejaarspakket passen, te brengen naar De Sprank. Op donderdag werd er al heel wat gebracht, zaterdag 21 december van 9.30-10.00 is er weer een mogelijkheid.