Gas erop in Plan Leijgraaf

De Leijgraaf is aan de gang. Na enkele jaren geduld en een periode van voorbereiding is aannemer Selten namens de gemeente begonnen met bouwrijp maken. Op dit moment wordt de ontsluitingsweg uitgegraven, die de naam Leijgraafhof krijgt. Enkele bouwers staan te trappelen om aan de slag te gaan met hun huis. In de komende tijd zal demortel.com de vorderingen bijhouden.