Gebruikers De Sprank weten weer ‘woran en woraf’

Het bestuur van MFA De Sprank hield op dinsdag 26 mei de jaarlijkse bijeenkomst met de gebruikers van het gebouw. Daarin werden alle regels ten aanzien van het gebruik, de facturering en het schoonmaken nog eens opgefrist en eventuele wijzigingen aangegeven. De gebruikers brachten verschillende punten in om over na te denken. De bijeenkomst werd voor het eerst geleid door de nieuwe voorzitter van het bestuur, Joachim Lucius. Hij heeft Rick van der Heijden vervangen, die had aangegeven met deze klus te stoppen. Ook penningmeester Eric Centen is teruggetreden; daarvoor in de plaats doet Pieter van Dommelen nu de financiën. Het bestuur toonde zich zeer tevreden over het afgelopen jaar: de cijfers zien er goed uit, De Sprank wordt goed gebruikt.