Geeltjes met wensen en tips

Verschillende dorpsgenoten maakten van de gelegenheid gebruik die de gemeente bood op 24 juni om een aantal wensen voor de toekomst kenbaar te maken. Onder het genot van een ijsje werden geeltjes op een bord geplakt, waarbij bijvoorbeeld de thema’s verkeer, voet- en fietspaden en woningbouw voor de jeugd naar voren kwamen. De gemeente gebruikt dit als input bij het opstellen van een Omgevingsvisie. De bijeenkomst was trouwens ook een mooie gelegenheid om even bij te buurten.