Gemeenteraad gaat akkoord met drie Mortelse ontwikkelingen

Dat De Mortel niet stilstaat blijkt wel uit de besluitenlijst van de gemeenteraad van 29 juni. Voor drie ontwikkelingen in het dorp lag het bestemmingsplan op de vergadertafel: de bouw van de MFA, de aanleg van de 3e tennisbaan en de bouw van woningen in de Zuidrand. Alledrie de plannen konden rekenen op instemming van de gemeenteraad. Bezwaarmakers kunnen nu nog een beroepschrift indienen, dus helemaal definitief is het nog niet, maar er is een belangrijke stap gezet.