Hartelijk Mortelzondag!

Het is woensdag 17 januari en dus is het Mortelzondag. Het is namelijk de feestdag van de gildepatroon van de Gruun Skut en de naamgever van onze kerk, St. Antonius Abt. Sinds jaar en dag wordt deze 17e januari uitgebreid gevierd in De Mortel. Om 10.00 uur begint de dag met een mis. Daarin wordt door het gilde de eed van trouw aan het kerkelijk gezag hernieuwd en wordt een vendelgroet aan de pastor aangeboden. Hierna krijgen de beide eredekenen een vendelgroet aangeboden voor ’t Anker. Daarna komen gildeleden en parochianen samen in Café ’t Anker waar koffie en Antoniusbrood wordt aangeboden. Er zijn optredens en in de avond zijn er rik- en dartwedstrijden, gevolgd door een gezellige avond met muziek. Je hoeft geen lid te zijn van de Gruun Skut om hierbij aanwezig te zijn, alle Mortelnaren zijn welkom.