Koos van der Heijden: “Schrijf je levensverhaal op”

Koos van der Heijden van het Mortels Archief hield gisteren tijdens de nieuwjaarsvergadering van de Stuurgroep een warm pleidooi om je levensverhaal op te schrijven en zo voor de eeuwigheid te bewaren. Vanuit het archiefwerk weet Koos dat dergelijke verhalen veel waardevolle informatie opleveren, die veel zeggen over de Mortelse mensen in vroeger tijden. Ook de toekomstige generaties willen straks lezen hoe het er aan het begin van de 21e eeuw aan toeging hier. Koos heeft zelf al een aanzet gegeven; hij overhandigde een handgeschreven boekje met zijn verhaal aan het Stuurgroepbestuur, en kondigde aan in de herfst van dit jaar te willen kijken of er belangstelling is voor een schrijfcursus. Maar iedereen is in ieder geval van harte uitgenodigd om nu al de pen ter hand te nemen.