Leden tennisclub stemmen in met verzelfstandiging tennispark

Het bestuur van de tennisvereniging kan verdere afspraken gaan maken met de gemeente over de verzelfstandiging van het tennispark. Dat is de uitkomst van de Algemene Ledenvergadering van woensdag 25 februari. Over dit voorstel van de gemeente is al een hele tijd gesproken. In hoofdlijnen komt het erop neer dat de tennisclub voortaan zelf verantwoordelijk wordt voor onderhoud en vervanging van de voorzieningen op het tennispark. De vereniging krijgt dan geen subsidie meer, maar betaalt ook geen huur meer aan de gemeente. De financiële afspraken moeten nu precies worden uitgewerkt.