Mortelse ouderen al 60 + 2 jaar verenigd

De Katholieke Bond van Ouderen stond op 29 april uitgebreid stil bij het 60-jarig jubileum. Dat gebeurde twee jaar later dan de bedoeling was, maar het was er niet minder feestelijk om. Na een Heilige Mis in de kerk togen de mensen-op-leeftijd in optocht naar De Sprank, alwaar men terecht kon voor een hapje en een drankje. In de middag traden de muzikanten van het Aarlese Sakkerdju op en de zeer goed gevulde zaal smulde ervan.