Mortselse bossen flink onder handen genomen

Het is er nu wit en prachtig, maar voordat de sneeuwvlokken uit de lucht dwarrelden viel het op dat houthakkers flink hadden huisgehouden in de Mortelse bossen. Dit maakte onderdeel uit van het reguliere bosbeheer. Bosbeheerder Staro uit Gemert legt uit wat er gebeurd is.

“De houtoogst die in het gemeentebos bij De Mortel heeft plaatsgevonden is relatief stevig geweest. Dit was nodig omdat in dit bos het aantal Amerikaanse eiken in met name de onderetage van het bos erg aan het toenemen was. Deze eiken zijn verwijderd samen met diverse volwassen eiken die als zaadbron fungeren. De Amerikaanse eik is erg concurrentiekrachtig en zal zonder repressie in het bos gaan domineren. Daar waar na het verwijderen van eiken alleen nog slecht gevormde grovedennen overbleven zijn ook deze dennen gekapt. Hierdoor zijn er enkele open plekken onstaan. Op deze plekken is de bodem oppervlakkig bewerkt om natuurlijke verjonging van nieuw bos te bespoedigen. Op diverse plaatsen waar volwassen eiken geveld zijn zullen flinke beuken worden geplant.”
Onze bossen kunnen er dus weer tegen voor de toekomst, en over enkele jaren zal, als het aan Staro ligt, blijken dat de bossen nog mooier zijn geworden dan voorheen het geval was