Omgevingsvisie wordt besproken in Stuurgroep

Voor de derde keer besteedt de Stuurgroep in haar vergadering aandacht aan de Omgevingsvisie Gemert-Bakel, en dan natuurlijk specifiek aan de Mortelse zaken die daarin staan. In de Omgevingsvisie legt de gemeente vast hoe ze de ontwikkeling in de komende 15 tot 20 jaar voor zich ziet in de gemeente op het gebied van woningbouwlocaties, zorg, verkeersveiligheid en dergelijke. Het laatste concept is nu gereed en de Stuurgroep wil dit samen met de dorpsgenoten bespreken voordat de besluitvorming in de gemeenteraad gaat plaatsvinden. Dit gaat gebeuren tijdens de reguliere Stuurgroepvergadering op maandag 6 mei om 20.30 uur in café-zaal ’t Anker.