Onderzoek naar woonwensen komt eraan

Stuurgroep De Mortel wil graag meer inzicht krijgen in de concrete woonwensen van de Mortelse mensen, zodat er een visie kan worden ontwikkeld welke woningen er nog moeten worden gebouwd, waar en wanneer. Dit is belangrijk voor de toekomst en de leefbaarheid van het dorp. Binnenkort komt hierover meer informatie naar buiten. Om de aandacht op de enquete te vestigen zijn alvast twee grote doeken geplaatst in het centrum van De Mortel.