Opmerkelijke vondst onder oude bankkluis

Een opmerkelijke vondst op dinsdagmiddag bij de sloopwerkzaamheden van de oude Rabobank. Onder een van de vloerdelen in de kluis stuitten de slopers op een oud kistje, waarin nog een aantal oude bankbiljetten zitten. De vondst werd meteen gemeld bij de beheerders van De Sprank. Op het etiket van het kistje zijn diverse aantekeningen gemaakt; waarschijnlijk gaat het om namen, maar het is niet meer goed leesbaar. Volgens de regels van De Nederlandsche Bank moet een dergelijke vondst binnen 24 uur gemeld worden, als de rechtmatige eigenaar niet bekend is. Het kan zijn dat er ooit iets vreemds is gebeurd in het verleden met uw geld of dat van familieleden (dit moet eind jaren tachtig-begin jaren negentig zijn geweest). Denkt u rechtstreeks of via nalating recht te hebben op een deel van dit geld, kom dan op dinsdagavond om 20.30 uur naar De Sprank om het op te halen. Wordt het geld niet geclaimd, dan wordt het woensdag afgestort bij De Nederlandsche Bank.