Optimaal Lokaal gaat MFA De Mortel bouwen

Optimaal Lokaal, de combinatie van lokale ondernemers Bouwbedrijf Ponjé en Bouw Totaalonderhoud, samen met KOW Architecten uit Eindhoven, mag de Multifunctionele Accommodatie gaan maken. Het schetsplan van Optimaal Lokaal kwam bij de dorpsbijeenkomst op 16 mei al als populairste uit de bus, en ook op de andere beoordelingscriteria scoorde het plan als beste. Op vrijdagochtend 10 juni werd dit bekend gemaakt. Grardje d’n Bereleider was het stralende middelpunt van een korte ceremonie, waarbij de gunningsovereenkomst werd ondertekend.

Daaraan voorafgaand nam Henk Schakenraad, voorzitter van de Werkgroep Leefbaarheid het woord. Hij memoreerde aan het lange voortraject van acht jaar dat aan dit moment vooraf ging en de energie die is geinvesteerd in het draagvlak onder de Mortelse mensen en verenigingen. Hij spoorde de bouwers nadrukkelijk aan om ook bij de verdere ontwerpfase de Mortelnaren te blijven betrekken. Want wat er tot nu toe bekend is van het plan is een schetsontwerp, het echte puzzelen tot een Voorlopig en Defintief Ontwerp gaat nu komen.

Burgemeester Jan van Zomeren had enkele mooie woorden over voor het dorp De Mortel, en de kernen in de gemeente in zijn algemeenheid. Hij wenste iedereen veel succes met de voorbereidingen voor de bouw, en nodigde Jan Bouw en Jan-Willem Ponje uit om samen met hem de handtekening te zetten onder de gunningsovereenkomst. Jan-Willem deed dat vergezellen van een kort praatje en hij sprak het vertrouwen uit dat eind 2012 in het hart van De Mortel een mooi en functioneel nieuw gebouw verrezen is: een optimale aanvulling voor de lokale leefbaarheid. Daarna kon het glas geheven worden. Aangezien het toch alweer 10.00 uur in de ochtend was, betrof het een waar glaasje champagne.

Alle aanwezigen, de leden van het Stuurgroepbestuur en de werkgroep Leefbaarheid, de vertegenwoordigers van de gemeente, schooldirecteur Berkers, enkele dorpsgenoten en niet in de laatste plaats de bouwers, waren in hun nopjes met deze mijlpaal. Laat het echte werk nu maar beginnen! Volg de totstandkoming van het Leefbaarheidsplan op deze website, in het foto-album en bij de rubriek ‘Stuurgroep’.