“Plan Zuid” kan voor het grootste deel door

Op de laatste dag van 2020 heeft de Raad van State -iets eerder dan verwacht- uitspraak gedaan in het bestemmingsplan De Mortel-Zuidrand. Tegen dat bestemmingsplan is beroep ingediend en dit beroep is op 17 december tijdens een zitting in Den Haag behandeld. De rechter heeft op basis daarvan en op basis van de stukken nu bepaald dat het grootste deel van het plan door kan gaan. Dat geldt niet voor het gehele plan; voor twee kavels die op het stedenbouwkundig plan zijn aangegeven wil de rechtbank meer onderzoek doen naar de akoestische situatie van het bedrijf JKS. Dit deel van het bestemmingsplan is dus geschorst totdat dat onderzoek klaar is. De initiatiefnemers zullen de koppen nu bij elkaar gaan steken om de vervolgacties te gaan plannen, zodat de eerste ondernemers in het gebied al aan de slag kunnen met de voorbereidingen voor hun woon-werkkavel.

Het oranje gekleurde deel van het plan is geschorst; die kavels kunnen dus nog niet worden uitgegeven.