Project voor collectieve zonnepanelen op Mortels dak

De initiatiefnemers van een zogeheten postcoderoosproject in  Elsendorp, dat gaat over het collectief opwekken van zonne-energie met financiële voordelen voor de deelnemers, hebben gemerkt dat er veel belangstelling is voor zo’n project en ze hebben nu een volgende locatie gevonden, in De Mortel. Op het dak van Fleuren VOF aan de Dr. de Quayweg 79 is ruimte voor 400 zonnepanelen en met de familie is overeenstemming over het project bereikt. Het is de bedoeling om daar minimaal 125.560 kWh per jaar op te wekken, wat staat voor een CO2-besparing van ongeveer 70.000 kg. Bewoners van bepaalde postcodegebieden kunnen aan dit project deelnemen, en uiteraard geldt dat ook voor postcode 5425. Er wordt een informatiebijeenkomst gehouden op maandag 12 oktober om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in De Sprank. Gelet op de corona-maatregelen wordt gevraagd om aanmelding met naam en telefoonnummer voor 12 oktober 12.00 uur (e-mailadres: info@energiecooperatienoordbrabant.nl). Klik hier voor een flyer.