Stand van zaken MFA

Tijdens de Stuurgroepvergadering van 5 maart heeft Henk Schakenraad, kartrekker van het Leefbaarheidsplan namens de Stuurgroep, een gedegen en uitgebreide toelichting gegeven op de stand van zaken van het Multifunctioneel Gebouw. Duidelijk werd dat een spannende fase is aangebroken. Er worden op dit moment verschillende sporen bewandeld.

Enerzijds wordt de omgeving van het nieuwe gebouw ontworpen, waar ook de aanwonenden bij worden betrokken. Daarnaast worden vertegenwoordigers van de toekomstige gebruikers uitgenodigd om een 3D-model van de binnenkant van het nieuwe gebouw te bekijken en de belangrijke zaken te bespreken als het gaat om inrichting en techniek (15 maart is deze avond). Ook wordt een aanvraag voorbereid voor de gemeenteraad om het bouwkrediet te verstrekken. En tenslotte wordt ook naar de financiële middelen gezocht om het MFA te voorzien van de faciliteiten die de verenigingen nodig of gewenst vinden.

Henk Schakenraad wist duidelijk te maken dat van alle partijen in het proces, van bouwer tot gemeenteraad, en van projectgroep tot de verenigingen, in de komende tijd een creatieve inspanning wordt gevraagd om alle sporen gelijk op te laten lopen. Zo krijgt De Mortel straks een gebouw dat voor tientallen jaren een flinke bijdrage levert aan de leefbaarheid.

Eind maart wil de architect het Definitief Ontwerp klaar hebben. Als ook het ontwerp van de omgeving is afgestemd met onder andere de aanwonenden wordt alles tot in detail uitgewerkt en de bouwvergunning voorbereid. Schakenraad hoopt in de zomer aan bouwen te kunnen gaan denken.