Start aanleg beweegtuin De Mortel

Beste inwoners, graag brengen wij jullie op de hoogte van de vorderingen van de beweegtuin in De Mortel. De beweegtoestellen zijn inmiddels besteld, als alles loopt volgens planning dan wordt de beweegtuin in de tweede week van juni geplaatst in De Mortel. Als het goed is hebben we dan meteen lekker weer dus, waardoor we direct aan de slag kunnen! 

Op dit moment zijn wij nog druk in de weer met de aanleg van een mooi sponsorbord, het organiseren van een leuke opening en het inventariseren van de gebruikersbehoeften.

De beweegtuin leent zich bij uitstek voor zelfstandig gebruik door jong en oud, van reeds bestaande beweegtuin locaties hebben wij echter vernomen dat het opstarten van een sportgroep toch vaak een welkome stok achter de deur is. Indien de behoefte aan een sportgroep onder begeleiding leeft in De Mortel, dan zouden wij ons graag in willen zetten om hier gehoor aan te kunnen geven.

Bij deze daarom een oproep: heb je interesse in het sporten in groepsverband in de beweegtuin, meld jezelf dan aan via beweegtuindemortel@gmail.com. Bij voldoende animo, zouden wij graag direct na de aanleg van de beweegtuin willen starten met een sportgroep. Geef jezelf daarom het liefst zo snel mogelijk op.

Werkgroep ‘Beweegtuin De Mortel’