Stuurgroep praat over de toekomst van het dorp

Een visie op de toekomst van De Mortel, het is nogal wat om dat op te stellen. Toch is dat waar de gemeente mee bezig is in het kader van de nieuwe Omgevingsvisie. Binnen die Omgevingsvisie komen ook zogeheten ‘gebiedsgerichte uitwerkingen’ voor de 7 kerkdorpen van de gemeente. Eerder is daar al input voor geleverd door inwoners van De Mortel. Dat is te lezen in het verslag, dat je hier kunt inzien. Dit verslag wordt aanstaande maandag 6 november vanaf 20.30 uur besproken in de vergadering van de Stuurgroep in ’t Anker. Als je een mening hebt over waar het naartoe moet met De Mortel, dan is het heel verstandig om hier je zegje te komen doen en mee te discussiëren met je dorpsgenoten.

Fragment uit het dorpsverslag. Wil je weten wat de nummers betekenen, klik dan op de link naar het verslag.