Tag: archief

Archiefgroep inventariseert Mortels toneel

Archiefgroep De Mortel is actief bezig om de historie van het dorp goed te documenteren en te bewaren voor het nageslacht. Op zondag 24 februari lag de focus bij het thema Toneel in De Mortel. Oude foto’s werden in De Wilg tentoongesteld, zodat geïnteresseerden er kennis van konden nemen en aan konden geven wie er op de foto’s staan. Dat wordt dan allemaal netjes opgeschreven en bewaard.

Koos van der Heijden: “Schrijf je levensverhaal op”

Koos van der Heijden van het Mortels Archief hield gisteren tijdens de nieuwjaarsvergadering van de Stuurgroep een warm pleidooi om je levensverhaal op te schrijven en zo voor de eeuwigheid te bewaren. Vanuit het archiefwerk weet Koos dat dergelijke verhalen veel waardevolle informatie opleveren, die veel zeggen over de Mortelse mensen in vroeger tijden. Ook de toekomstige generaties willen straks lezen hoe het er aan het begin van de 21e eeuw aan toeging hier. Koos heeft zelf al een aanzet gegeven; hij overhandigde een handgeschreven boekje met zijn verhaal aan het Stuurgroepbestuur, en kondigde aan in de herfst van dit jaar te willen kijken of er belangstelling is voor een schrijfcursus. Maar iedereen is in ieder geval van harte uitgenodigd om nu al de pen ter hand te nemen.