Tag: verenigingen

Voorzittersnieuws

Er is heel wat aan de hand in verenigingsland in De Mortel. Binnen diverse verenigingen wordt van voorzitter gewisseld. Bij de tennisvereniging heeft enige tijd geleden Mark van der Velden al zijn voorzittershamer ingeleverd, en die is tijdelijk overgenomen door Carlo Hazenberg. Lowies Spoormakers is interim voorzitter bij voetbalvereniging MVC geworden, nu Martien Bankers de wethouderszetel heeft aanvaard. Jeroen Gerrits had zich niet herkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn als bestuurslid en voorzitter van Ondernemersbelang De Mortel. Daar wordt ook nog een opvolger gezocht. Een opvolger voor de fanfare is inmiddels al wél gevonden: Franc Dubbelman treedt in de voetsporen van onder andere Nol Verploegen, Hein van Rooij, Henk Schakenraad en Chris Rijkers.

Voetbalclub luidt de noodklok

Op de website en Facebookpagina van onze voetbalclub MVC verscheen afgelopen weekend een emotionele oproep van het bestuur aan iedereen die de vereniging en het voetballen in De Mortel een warm hart toedraagt. Het grote tekort aan vrijwilligers in de begeleiding van jeugdteams en als scheidsrechter is niet veel langer meer op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor de teams. MVC is niet de enige vereniging in de regio met dit probleem, maar het is te hopen dat de Mortelse mensen zich toch zullen melden om de vereniging draaiende te houden. Vooral voor de voetballende kinderen zou het zonde zijn als zij hun hobby niet meer of niet meer zo vaak kunnen uitoefenen.

Ruim baan voor de kinderen op voetbalveld MVC

De komende weken krijgen de jongste voetballers en voetballerinnekes ruim baan op sportpark De Smagt. Dat begint op 1e Pinksterdag 15 mei, als de Crazy Soccer Day plaatsvindt. Op deze dag staat het plezier centraal voor mini-, F- en E-pupillen uit de regio Gemert-Bakel en Laarbeek. Er wordt gevoetbald en er staan vele luchtkussens opgesteld voor het vermaak tussendoor. Eind mei houden de jeugdige MVC’ers dan hun voetbalkamp. Dat krijgt een andere opzet dan voorgaande jaren, met een nieuw organisatiecomité aan het roer. Zo sluiten de jeugdige MVC’ers het seizoen hopelijk met veel plezier en goed weer af.

Gratis tennisclinic op 3 april

Wil je kennismaken met de tennissport? Dat kan, op zondag 3 april geeft TV De Mortel een gratis tennisclinic voor geïnteresseerden vanaf 16 jaar. De clinic is van 9.30 uur tot 10.30 uur en opgeven kun je doen door een mailtje te sturen aan training@tvdemortel.nl . Kijk op de website van de tennisvereniging voor meer info.

Ondernemersvereniging viert 5-jarig bestaan met nieuwe website

Tijdens de drukbezochte jaarvergadering van Ondernemersbelang De Mortel op 18 maart is stilgestaan bij het 5-jarig bestaan van de vereniging. De club is in 2011 opgericht om de Mortelse ondernemers bij elkaar te brengen, kennis en informatie uit te wisselen en hun belangen te behartigen. Inmiddels telt de vereniging 55 leden, allen ondernemers uit De Mortel of met een sterke binding met het dorp. Om dit moment te vieren lanceerde het bestuur de vernieuwde website ondernemersbelangdemortel.nl en ook is er een Facebook-pagina aangemaakt. Zo wordt Ondernemersbelang De Mortel nog meer zichtbaar in de komende jaren.